Bilder från Budapest av Hasse Nylén

Marknader och Saluhallar

Rákóczi téri piac - Ker. VIII
Rákóczi téri piac - Ker. VIII

Många saluhallar är som mindre varianter av stora saluhallen.

Rákóczi téri piac - Ker. VIII
Rákóczi téri piac - Ker. VIII

Klauzál piac - Ker. VII
Klauzál piac - Ker. VII

Rákóczi téri piac - Ker. VIII
Rákóczi téri piac - Ker. VIII

Många saluhallar är som mindre varianter av stora saluhallen.

1/20