©2020 Hasse Nylén All rights reserved 

Hasse berättar kort på ungerska om boken
"Budapest en långhelg bortom turiststråken"
Författarna Hasse Nylén(S) och András Török(H) samtalar om Budapest som resmål på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 26 september 2015.
Unik musik som speglar Budapests 23 distrikt, (här musiken till distrikt-kerület IX) skriven och framförd av Olof Bengtsson. Inspelningen är gjord på plats i Budapest i April i 2011 där samtliga stycken framfördes för första gången i samband med att boken "Budapest bortom turiststråken 3" hade release.