Bilder från Budapest av Hasse Nylén

Illustrationer

Många av illustrationerna i böckerna finns att köpa som digitala tryck - så slipper du riva sönder böckerna för att försköna väggen hemma. Eller varför inte satsa på den stora affishen med illustrationer från Budapests 23 dirstrikt.

Besök gärna Anns webshop.

©Ann Lundin
©Ann Lundin

Illustrationerna i böckerna är gjorda av Ann Lundin och fångar med stor skärpa, känsla och värme de miljöer som de är hämtade ur. Ann har levt länge i Budapest och har stått otaliga gånger på de platser hon avbildat.

©Ann Lundin
©Ann Lundin

Illustrationerna i böckerna är gjorda av Ann Lundin och fångar med stor skärpa, känsla och värme de miljöer som de är hämtade ur.

www.annlundin.com

©Ann Lundin
©Ann Lundin

Illustrationerna i böckerna är gjorda av Ann Lundin och fångar med stor skärpa, känsla och värme de miljöer som de är hämtade ur. Ann har levt länge i Budapest och har stått otaliga gånger på de platser hon avbildat.

1/9