©2019 Hasse Nylén All rights reserved 

Bilder från Budapest av Hasse Nylén
Rákóczi téri piac - Ker. VIII

Många saluhallar är som mindre varianter av stora saluhallen.