Bilder från Budapest av Hasse Nylén

©2021 Hasse Nylén All rights reserved 

Rákóczi téri piac - Ker. VIII

Många saluhallar är som mindre varianter av stora saluhallen.