Bilder från Budapest av Hasse Nylén

©2021 Hasse Nylén All rights reserved 

Sárga busz - Gul buss

De gula bussarna rör sig ut ur staden.