Bilder från Budapest av Hasse Nylén

©2021 Hasse Nylén All rights reserved 

Spårvägar

Spårvagnsnätet är suveränt utbyggt i hela Budapest. Själva spårinramningen varierar i olika stadsdelar.