Bilder från Budapest av Hasse Nylén

©2021 Hasse Nylén All rights reserved 

Villamos - Spårvagn