Bilder från Budapest av Hasse Nylén

©2020 Hasse Nylén All rights reserved 

©Ann Lundin

Illustrationerna i böckerna är gjorda av Ann Lundin och fångar med stor skärpa, känsla och värme de miljöer som de är hämtade ur. Ann har levt länge i Budapest och har stått otaliga gånger på de platser hon avbildat.

Go to link